Enjin pemaparan carta yang dioptimumkan mengurangkan masa pemuatan dan meningkatkan hayat bateri sehingga 25%.

Dasar Pembayaran

1.1 Syarikat bertanggungjawab dari segi kewangan untuk baki akaun pelanggan dalam masa tertentu.

1.2 Kewangan Syarikat bertanggungjawab bermula dengan rekod pertama mengenai deposit pelanggan dan berterusan sehingga pengeluaran penuh dana.

1.3 Pelanggan mempunyai hak untuk menuntut daripada Syarikat sebarang amaun dana yang ada dalam akaun mereka pada masa itu.

1.4 Satu-satunya kaedah rasmi deposit/pengeluaran adalah kaedah yang terpapar di laman web rasmi syarikat. Pelanggan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan kaedah pembayaran walaupun kaedah pembayaran adalah bukan rakaniaga syarikat dan bukan tanggungjawab syarikat. Syarikat tidak bertanggungjawab bagi sebarang kelewatan atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh kaedah pembayaran. Sekiranya pelanggan mempunyai apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana kaedah pembayaran, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menghubungi perkhidmatan sokongan kaedah pembayaran tersebut dan memberitahu syarikat itu tentang tuntutan tersebut.

1.5 Syarikat tidak menanggung sebarang tanggungjawab untuk mana-mana aktiviti pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang mana pelanggan gunakan untuk membuat deposit/pengeluaran. Kewangan Syarikat bertanggungjawab bagi wang pelanggan bermula apabila dana telah dimuatkan ke akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan kaedah pembayaran yang dipaparkan di laman web syarikat. Jika terdapat kes penipuan yang dikesan semasa atau selepas transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga itu dan membekukan akaun pelanggan.
Tanggungjawab Syarikat untuk dana pelanggan berakhir apabila dana dikeluarkan daripada akaun bank syarikat atau mana-mana akaun lain yang berkaitan dengan syarikat.

1.6 Sekiranya terdapat sebarang kesilapan teknikal yang berkaitan dengan transaksi kewangan, syarikat berhak untuk membatalkan urus niaga tersebut dan keputusan mereka.

1.7 Pelanggan hanya boleh mempunyai satu akaun berdaftar pada laman web syarikat. Sekiranya syarikat mengesan sebarang pertindihan akaun pelanggan, syarikat berhak untuk membekukan akaun dan wang pelanggan tanpa hak pengeluaran.

2. Pendaftaran pelanggan

2.1 Pendaftaran pelanggan berdasarkan pada dua langkah utama:

Pendaftaran web pelanggan.
- Pengesahan identiti pelanggan.

Bagi melengkapkan langkah pertama pelanggan perlu:

Menyediakan dengan identiti dan maklumat diri kepada syarikat.
-. Untuk bersetuju dengan perjanjian syarikat dan lampiran mereka.

2.2 Bagi melengkapkan langkah kedua, syarikat perlu untuk meminta dan pelanggan perlu menyediakan

imbasan atau foto digital dokumen pengenalan mereka.
-. salinan penuh depan dan belakang dokumen ID mereka dengan gambar dan butir-butir peribadi.

Syarikat mempunyai hak untuk menuntut dokumen lain daripada pelanggan, seperti bil pembayaran, pengesahan bank, imbasan kad bank atau mana-mana dokumen lain yang mungkin perlu semasa proses pengesahan.

2.3 Proses pengenalan mesti disiapkan dalam masa 10 hari perniagaan bermula dengan hari permintaan syarikat. Dalam beberapa kes syarikat boleh meningkatkan tempoh pengesahan sehingga 30 hari bekerja.

3. Proses deposit

Dalam usaha untuk membuat deposit, pelanggan hendaklah membuat permintaan daripada Kabinet Peribadi beliau. Dalam usaha untuk menyelesaikan permintaan itu, pelanggan perlu memilih mana-mana kaedah pembayaran dari senarai, isi semua butiran yang diperlukan dan teruskan dengan pembayaran.

Matawang-matawang berikut disediakan untuk membuat deposit: USD

Masa permintaan pengeluaran bergantung kepada kaedah pembayaran dan mungkin berbeza dari satu kaedah ke satu kaedah. Syarikat tidak dapat mengawal masa pemprosesan. Sekiranya menggunakan kaedah pembayaran elektronik, masa transaksi boleh berubah sehinggan ke beberapa hari. Sekiranya menggunakan direct wire bank, masa transaksi boleh dari 3 hingga 45 hari perniagaan.

Mana-mana transaksi yang dibuat oleh Klien mesti dilaksanakan melalui sumber transaksi yang telah ditentukan, dimiliki secara eksklusif oleh Klien yang membuat pembayaran menggunakan dananya sendiri. Pengeluaran, bayaran semula, pampasan, dan pembayaran lain yang dibuat daripada akaun Klien hanya boleh dibuat menggunakan akaun sama (bank atau kad bayaran) yang telah digunakan untuk membuat deposit dana. Pengeluaran daripada Akaun hanya boleh dijalankan dalam mata wang sama, di mana deposit telah dibuat.

4. Cukai

Syarikat bukan ejen cukai dan tidak akan memberi maklumat kewangan pelanggan kepada mana-mana pihak ketiga. Maklumat ini hanya boleh disediakan dalam kes permintaan rasmi daripada agensi kerajaan.

5. Dasar bayaran balik

5.1 Pada bila-bila masa, Klien boleh mengeluarkan sebahagian atau semua dana dari Akaun masing-masing dengan menghantar Permohonan Pengeluaran kepada Syarikat yang mengandungi perintah Klien untuk mengeluarkan wang dari Akaun Klien, dengan mematuhi syarat-syarat berikut:

- Syarikat akan melaksanakan perintah pengeluaran dari akaun perdagangan Klien, yang mana akan dihadkan oleh baki di dalam Akaun Klien pada masa pelaksanaan perintah. Jika jumlah yang dikeluarkan oleh Klien (termasuk komisen dan perbelanjaan lain seperti Peraturan ini) melebihi baki Akaun Klien, Syarikat boleh menolak perintah selepas menjelaskan sebab kepada penolakan tersebut.;

- perintah Klien untuk mengeluarkan wang dari Akaun Klien mestilah mematuhi syarat-syarat dan sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang semasa dan peruntukan lain sesebuah negara dalam sistem perundangan di mana transaksi tersebut dilakukan;

- wang dari Akaun Klien mestilah dikeluarkan ke sistem pembayaran yang sama dengan ID dompet yang sama yang sebelum ini digunakan oleh Klien untuk membuat deposit dana dalam Akaun. Syarikat boleh mengehadkan jumlah pengeluaran ke sistem pembayaran dengan jumlah deposit yang ada pada akaun Klien dari sistem pembayaran tersebut. Syarikat boleh, atas budi bicaranya, membuat pengecualian untuk peraturan ini dan mengeluarkan wang Klien ke sistem pembayaran lain, tetapi Syarikat boleh pada bila-bila masa meminta Klien memberi maklumat pembayaran untuk sistem pembayaran yang lain, dan Klien mesti memberi maklumat pembayaran tersebut kepada Syarikat.;

5.2 Permohonan Pengeluaran dilaksanakan dengan memindahkan dana ke Akaun Luar Klien oleh Ejen yang disahkan oleh Syarikat.

5.3 Klien hendaklah membuat Permohonan Pengeluaran dalam mata wang deposit. Jika mata wang deposit berbeza daripada mata wang pemindahan, Syarikat akan menukar jumlah pindahan kepada mata wang pindahan mengikut kadar pertukaran yang ditentukan oleh Syarikat pada masa apabila dana didebitkan dari Akaun Klien.

5.4 Mata wang di mana Syarikat membuat pindahan ke Akaun Luar Klien boleh dipaparkan dalam Papan Pemuka Klien, bergantung kepada mata wang Akaun Klien dan kaedah pengeluaran.

5.5 Kadar pertukaran, komisen dan perbelanjaan lain yang berkait dengan setiap kaedah pengeluaran adalah ditetapkan oleh Syarikat dan boleh diubah pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak Syarikat. Kadar pertukaran boleh berbeza daripada kadar pertukaran mata wang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara tertentu dan berbeza daripada kadar pertukaran pasaran semasa untuk mata wang berkaitan. Dalam kes-kes yang ditetapkan oleh Penyedia Perkhidmatan, dana boleh dikeluarkan dari Akaun Klien dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang Akaun Luar Klien.

5.6 Syarikat berhak untuk menetapkan jumlah pengeluaran minimum dan maksimum bergantung kepada kaedah pengeluaran. Had-had ini akan dinyatakan pada Papan Pemuka Klien.

5.7 Perintah pengeluaran dianggap diterima oleh Syarikat jika ia dibuat dalam Papan Pemuka Klien, dan dipaparkan dalam bahagian Sejarah Baki dan dalam sistem Syarikat untuk permohonan perakaunan klien. Perintah yang dibuat dalam apa-apa cara selain daripada yang dinyatakan dalam klausa ini tidak akan diterima dan dilaksanakan oleh Syarikat.

5.8 Dana akan dikeluarkan dari akaun Klien dalam masa lima (5) hari bekerja.

5.9 Jika dana yang dihantar oleh Syarikat dengan mengikut Permohonan Pengeluaran tidak lagi masuk dalam Akaun Luar Klien selepas lima (5) hari bekerja, Klien boleh meminta Syarikat untuk menyiasat pemindahan ini.

5.10 Jika Klien telah membuat kesilapan dalam maklumat pembayaran apabila membuat Permohonan Pengeluaran yang mengakibatkan kegagalan untuk memindahkan wang ke Akaun Luar Klien, Klien akan membayar komisen untuk menyelesaikan situasi ini.

5.11 Keuntungan Klien yang lebih daripada dana yang didepositkan oleh Klien boleh dipindahkan ke Akaun Luar Klien hanya dengan kaedah yang dipersetujui oleh Syarikat dan Klien, dan jika Klien membuat deposit ke akaunnya menggunakan kaedah tertentu, Syarikat berhak untuk mengeluarkan deposit Klien yang sebelumnya dengan menggunakan kaedah yang sama.

6. Kaedah pembayaran untuk pengeluaran

6.1 Pindahan bank.

6.1.1 Klien boleh menghantar Permohonan Pengeluaran dengan pindahan bank pada bila-bla masa jika Syarikat menerima kaedah ini pada masa pemindahan dana.

6.1.2 Klien boleh membuat Permohonan Pengeluaran hanya ke akaun bank yang dibuka mengikut namanya. Syarikat tidak akan menerima dan melaksanakan perintah untuk memindahkan wang ke akaun bank pihak ketiga.

6.1.3 Syarikat mesti menghantar wang ke akaun bank Klien mengikut maklumat dalam Permohonan Pengeluaran jika syarat-syarat klausa 7.1.2. Peraturan ini dipenuhi.

Klien memahami dan bersetuju bahawa Syarikat tidak menanggung liabiliti untuk masa yang diambil oleh bank untuk membuat pindahan.

6.2 Pindahan elektronik.

6.2.1 Klien boleh menghantar Permohonan Pengeluaran menggunakan pindahan elektronik pada bila-bila masa jika Syarikat menggunakan kaedah ini apabila pindahan dibuat.

6.2.2 Klien hanya boleh membuat Permohonan Pengeluaran ke dompet sistem pembayaran elektronik peribadi miliknya.

6.2.3 Syarikat mesti menghantar wang ke akaun elektronik Klien mengikut maklumat di dalam Permohonan Pengeluaran.

6.2.4 Klien memahami dan mengakui bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk masa yang diambil oleh pindahan elektronik atau untuk keadaan-keadaan yang mengakibatkan kegagalan teknikal semasa pemindahan jika ia berlaku tanpa kesalahan daripada Syarikat.

6.3 Syarikat boleh, atas budi bicaranya, menawarkan Klien kaedah-kaedah lain untuk mengeluarkan wang dari akaun Klien. Maklumat ini disiarkan dalam Papan Pemuka.